گفتگو مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند با هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه

کد مطلب: 14060  |  تاريخ: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰  |  ساعت: ۱۳:۳۸


گفتگو مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند با هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه

حاج علیرضا جنتی مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، با هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران گفتگو کرد.

گــروه صنایع گیتی پســند ســالها قبل با ســرمايه گــذاري در صنايع پليمــري و توليد لوله و اتصالات تك لايه آذيــن لوله و پنج لايه نيوپايپ، و تجهيزات گرمايشــي و سرمايشــي اعم از چيلر، ميني چيلر، پكيج، رادياتور و .. در بازار تاسيسات ساختماني و تاسيسات برودتي و حرارتي كشور شروع به فعالیت نمود. حضوري كه همــواره نقش موثــري در تغييــر و اصلاح مدلهاي اجرايي در اين صنعت داشــته است. كمي بعد از آذين لوله و نيوپايپ، ديگر برندهاي اين گــروه صنعتي متولــد شــدند و هركدام مجموعه اي از محصولات پايه و كاربردي را به بازار مصرف ايرانيان عرضه داشتند. كيمياجاويد ، ســپهرفوم ، FLXT ، نيوفلكــس، SGP ،RSN ، ديناپليمر، و نيووارم ســاير برندهاي تجاري گيتي پسند هستند كه محصولات آنها در صنايع نفت و پتروشيمي، پليمر، ساختمان، شهرســازی، خودرو و... شناخته شده است و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در خانه و زندگي اغلب مردم ايران حضور دارند يا اينكه ماده اوليه توليد محصولات بســياري از واحدهاي توليدي در كشور شده اند. حاج علی رضا جنتی مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه با اشاره به تاریخچه ای از فعالیت های این گروه تصریح کرد: گروه صنایع گیتی پســند فعالیت خود را از ســال ۱۳۷۸ در ۱۲ کمیته فنی اعم از الکترونیک، پلیمری ،صنایع شیمیایی ،صنایع فلزی ،و انواع اقســام لوله و اتصــالات پلیمری شــروع کرد و پس از گذشــت 12 سال از عمر گروه موفق به کسب سهم 95 درصدی در بازار محصولات لوله و اتصالات کشور شد . وی افــزود: امــروزه ۳۵ کارخانــه تولیدی و نزدیک به ۴ هزار نفــر در مجموعه گروه گیتی پسند مشغول به کار هستند . وی ادامه داد: در گروه صنایع گیتی پســند بالغ بــر ۲۵۰۰ نماینده و 20 هــزار مجری در سرتاسر کشور فعالیت دارند. مدیر عامل گروه صنایع گیتی پســند با بیان اینکه عمــده تولیــدات این گــروه در صنعت ساختمان اســت خاطرنشــان کرد: ما در گروه گیتی پســند لوله اتصالات ، شــیرآلات، انواع سیستم های ســرمایش و گرمایش ،گچ برگ ، سیما کابل را تولید می کنیم. وی با اشــاره به برخی از محصولات تولیدی گیتی پســند اظهار کــرد: لولــه نیوپایپ در سیســتم پنج لایه و لوله ســبز متعلق به برند آذیــن لوله اســت و ایــن لوله های ســبز در مناطقی مانند شمال کشور کاربری دارند. حاج علی رضــا جنتی برتری برنــد لوله ی نیوپایپ را به دلیل تعداد خط تولید آن دانست و یادآور شــد: میزان تولیدات ایــن برند بالغ بر ۴۰ خط تولید با صد میلیون متر تولید سالیانه است. وی با اعلام این خبر که شــرکت ما در حال راه انــدازی ۱۲ خط تولید جدید اســت افزود: این خطوط تولید جدید تا ســه مــاه آینده به بهرهبرداری کامل خواهد رسید . مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند با اشاره به تولید پکس برای اولیــن بار در خاورمیانه و در شــرکت کیمیا جاوید گیتی پســند افزود: پکس، پلی اتیلن کراسلینک شده است که قبلا از خارج وارد می شد. وی ادامــه داد: در زمینه اتصــالات نیز ما در شرکت سروش صنعت، شمش برنج را تولید می کنیم . مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند با اشاره به انواع تولیدات این شــرکت اظهار کرد: ما در گروه خود، گچ بــرگ باتیس در منطقه صنعتی گرمســار تولیــد لوله هــای فاضلابی بــا برند نیوفلکس ،لوله ســبز آذین هــم تک لایه و هم سه لایه ، پکیج با برند SGP ، انواع مدل های فوم ها و عایق های حرارتی . برند ســیم و کابل نقش جهان، بخش پانل های رادیاتور را تولید و به بازار عرضه می کنیم. وی با اشــاره به صادرات گروه صنایع گیتی پسند خاطرنشــان کرد: پکس را برای اولین بار به کشــور چین صادر کرده ایم و به کشور های عمان ،سوریه . عراق ، ترکیه و قطر نیز صادرات داریم. مدیر عامل گروه صنایع گیتی پســند با بیان اینکه نمایشــگاه فرصت مغتنمی برای نمایش دســتاورها و توســعه فعالیت هــای این گروه است افزود: امســال به دلیل همه گیری کرونا استقبال کمتری از نمایشگاه شد اما قطعا تعداد بازدیدکننــدگان نمایشــگاه در دو روز پایانی بیشــتر خواهد شــد. حاج علی رضا جنتی در پایان اعلام کرد: در بیســت و یکمین نمایشگاه بیــن المللی صنعت ســاختمان تهران شــبکه فروش گروه صنایع گیتی پســند با برند گیتی کالا رونمایی و افتتاح شده است.


https://news.sgpco.com/content/news/14060/گفتگو مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند با هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه

چاپ خبر