news.sgpco.com news.sgpco.com كيميا جاويد واحد قابل تقدیر صادرات شد https://news.sgpco.com/content/news/9383/كيميا جاويد واحد قابل تقدیر صادرات شد در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، شرکت کیمیا جاوید سپاهان به عنوان واحد قابل تقدیر صادرات در سال ۹۶ معرفی شد. info@sgpco.com Thu, 17 Jan 2019 16:15:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/27/IMG16143401.JPG گزارش تصویری؛ تقدیر از کیمیا جاوید در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه استان https://news.sgpco.com/content/image/9382/گزارش تصویری؛ تقدیر از کیمیا جاوید در آيين تجليل از صادركنندگان نمونه استان در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان، شرکت کیمیا جاوید سپاهان به عنوان واحد قابل تقدیر صادرات در سال ۹۶ معرفی شد. info@sgpco.com Thu, 17 Jan 2019 16:10:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/27/IMG16070246.jpg گزارش تصویری؛ کارگاه های آموزشی گیتی پسند در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی https://news.sgpco.com/content/image/9379/گزارش تصویری؛ کارگاه های آموزشی گیتی پسند در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی گروه صنایع گیتی پسند برگزار کننده دو کارگاه آموزشی در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی بود. info@sgpco.com Wed, 16 Jan 2019 18:45:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/26/IMG18414609.JPG گزارش تصویری؛ روز نخست همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی https://news.sgpco.com/content/image/9380/گزارش تصویری؛ روز نخست همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با رویکرد چالش ها، ضرورت ها و راهکارها از صبح امروز(۲۶ دی) آغاز شد. info@sgpco.com Wed, 16 Jan 2019 18:40:34 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/26/IMG18360767.JPG همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی برگزار شد https://news.sgpco.com/content/news/9381/همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی برگزار شد همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با رویکرد چالش ها، ضرورت ها و راهکارها از صبح امروز(۲۶ دی) آغاز شد. info@sgpco.com Wed, 16 Jan 2019 18:34:42 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/26/IMG18340262.JPG انتشارویرایش جدید فهرست جامع محصولات صنعت ساختمان گيتي پسند https://news.sgpco.com/content/news/9378/انتشارویرایش جدید فهرست جامع محصولات صنعت ساختمان گيتي پسند فهرست جامع محصولات صنعت ساختمان گيتي پسند نسخه زمستان سال جاری منتشر شد. info@sgpco.com Tue, 15 Jan 2019 16:37:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/25/IMG16365501.jpg بازدید رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از غرفه دیناپلیمر https://news.sgpco.com/content/news/9377/بازدید رئیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از غرفه دیناپلیمر در روز سوم نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران، غرفه دینا پلیمر صفاهان میهمانان ویژه ای داشت. info@sgpco.com Mon, 14 Jan 2019 07:56:52 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/24/IMG07554028.jpg گزارش تصویری؛ حضور میهمانان ویژه دینا پلیمر در روز سوم نمایشگاه کشاورزی https://news.sgpco.com/content/image/9376/گزارش تصویری؛ حضور میهمانان ویژه دینا پلیمر در روز سوم نمایشگاه کشاورزی در روز سوم نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران، غرفه دینا پلیمر صفاهان میهمانان ویژه ای داشت. info@sgpco.com Mon, 14 Jan 2019 07:54:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/24/IMG07530018.jpg استقبال از محصولات دینا پلیمر در روز نخست نمایشگاه بین المللی کشاورزی https://news.sgpco.com/content/news/9375/استقبال از محصولات دینا پلیمر در روز نخست نمایشگاه بین المللی کشاورزی در روز نخست نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران از غرفه شرکت دینا پلیمر صفاهان استقبال قابل توجهی صورت پذیرفت. info@sgpco.com Sat, 12 Jan 2019 07:56:48 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/22/IMG07554977.jpg گزارش تصویری؛ غرفه شرکت دینا پلیمر صفاهان در نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران https://news.sgpco.com/content/image/9374/گزارش تصویری؛ غرفه شرکت دینا پلیمر صفاهان در نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری از دیروز جمعه ۲۱ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت. info@sgpco.com Sat, 12 Jan 2019 07:54:53 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/22/IMG07521960.jpg حضور دینا پلیمر در نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران https://news.sgpco.com/content/news/9373/حضور دینا پلیمر در نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران شرکت دینا پلیمر صفاهان در سومین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران شرکت می کند. info@sgpco.com Thu, 10 Jan 2019 12:28:30 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/20/IMG12280333.jpg گیتی پسند در بازارهای جهانی حضور فعال تری می تواند داشته باشد https://news.sgpco.com/content/news/9372/گیتی پسند در بازارهای جهانی حضور فعال تری می تواند داشته باشد غلامحسین شفیعی مدیرکل استاندارد اصفهان از مجموعه واحدهای تولیدی گیتی پسند دیدن کرد. info@sgpco.com Tue, 08 Jan 2019 16:48:48 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/18/IMG16474433.jpg گزارش تصویری؛ بازدید مدیرکل استاندارد اصفهان از گیتی پسند https://news.sgpco.com/content/image/9371/گزارش تصویری؛ بازدید مدیرکل استاندارد اصفهان از گیتی پسند غلامحسین شفیعی مدیرکل استاندارد اصفهان از مجموعه واحدهای تولیدی گیتی پسند بازدید به عمل آورد. info@sgpco.com Tue, 08 Jan 2019 14:36:01 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/18/IMG14330391.jpg تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای گچساران به محصولات گیتی پسند https://news.sgpco.com/content/news/9370/تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای گچساران به محصولات گیتی پسند مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهر گچساران به تجهیزات آموزشی گروه صنایع گیتی پسند تجهیز شد. info@sgpco.com Tue, 08 Jan 2019 13:52:25 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/18/IMG13515880.JPG بازتاب رسانه ای همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسان رضوی https://news.sgpco.com/content/news/9369/بازتاب رسانه ای همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسان رضوی همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسان رضوی که دهم دی ماه برگزار شد در رسانه های مختلف بازتاب پیدا کرد. info@sgpco.com Sun, 06 Jan 2019 07:19:19 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/16/IMG07183148.jpg برگزیدگان و پیشکسوتان همایش معرفی شدند https://news.sgpco.com/content/news/9368/برگزیدگان و پیشکسوتان همایش معرفی شدند در همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسان رضوی از یازده پیشکسوت و برگزیده در بخش های مختلف تجلیل به عمل آمد. info@sgpco.com Thu, 03 Jan 2019 06:58:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/16/IMG06565292.JPG گزارش تصویری؛ همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان مشهد-دو https://news.sgpco.com/content/image/9367/گزارش تصویری؛ همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان مشهد-دو در همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسان رضوی از ۱۱ منتخب نمونه تقدیر به عمل آمد. info@sgpco.com Thu, 03 Jan 2019 02:32:07 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/13/IMG02234014.JPG گزارش تصویری؛ همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان مشهد-یک https://news.sgpco.com/content/image/9366/گزارش تصویری؛ همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان مشهد-یک در همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان خراسان رضوی از ۱۱ منتخب نمونه تقدیر به عمل آمد. info@sgpco.com Thu, 03 Jan 2019 02:20:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/13/IMG02142912.JPG میزبانی گیتی پسند از حضور پرشور فعالان صنعت ساختمان مشهد https://news.sgpco.com/content/news/9365/میزبانی گیتی پسند از حضور پرشور فعالان صنعت ساختمان مشهد همایش تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان استان خراسان رضوی با حضور پرشور بیش از ۶۵۰ نفر از فعالان صنعت ساختمان این استان برگزار شد. info@sgpco.com Thu, 03 Jan 2019 02:10:52 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/13/IMG02052134.JPG گزارش تصویری؛ کنگره فروشندگان و مجریان تاسیساتی بیرجند-۲ https://news.sgpco.com/content/image/9364/گزارش تصویری؛ کنگره فروشندگان و مجریان تاسیساتی بیرجند-۲ کنگره علمی تخصصی و کاربردی فروشندگان و مجریان لوله و تاسیسات استان خراسان جنوبی با استقبال جالب توجهی از سوی میزبانان این خطه از کشور روبرو گردید. info@sgpco.com Tue, 01 Jan 2019 00:43:36 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/11/IMG00394952.JPG گزارش تصویری؛ کنگره فروشندگان و مجریان تاسیساتی بیرجند-۱ https://news.sgpco.com/content/image/9363/گزارش تصویری؛ کنگره فروشندگان و مجریان تاسیساتی بیرجند-۱ کنگره علمی تخصصی و کاربردی فروشندگان و مجریان لوله و تاسیسات استان خراسان جنوبی با استقبال جالب توجهی از سوی میزبانان این خطه از کشور روبرو گردید. info@sgpco.com Tue, 01 Jan 2019 00:36:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/11/IMG00310644.JPG سرنای گیتی پسند در پهنه بیرجند طنین انداز شد https://news.sgpco.com/content/news/9362/سرنای گیتی پسند در پهنه بیرجند طنین انداز شد کنگره علمی تخصصی و کاربردی فروشندگان و مجریان لوله و تاسیسات استان خراسان جنوبی برگزار شد. info@sgpco.com Tue, 01 Jan 2019 00:28:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/11/IMG00365308.JPG برگزيدگان و پيشكسوتان صنعت ساختمان مشهد در ۱۱ بخش تجليل مي شوند https://news.sgpco.com/content/news/9361/برگزيدگان و پيشكسوتان صنعت ساختمان مشهد در ۱۱ بخش تجليل مي شوند info@sgpco.com Mon, 31 Dec 2018 17:08:42 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/09/IMG12224851.jpg گیتی پسند در تجلیل از فعالان صنعت ساختمان پیشگام است https://news.sgpco.com/content/news/9360/گیتی پسند در تجلیل از فعالان صنعت ساختمان پیشگام است گروه صنایع گیتی پسند پس از وقفه ای ۴ ساله سلسله همایش های تجلیل از پیشکسوتان و برگزیدگان صنعت ساختمان استان ها را برگزار می کند. info@sgpco.com Sun, 30 Dec 2018 12:23:54 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/09/IMG12224851.jpg گزارش تصویری؛ دوره آموزشی گیتی پسند ویژه مجریان تاسیساتی گچساران https://news.sgpco.com/content/image/9359/گزارش تصویری؛ دوره آموزشی گیتی پسند ویژه مجریان تاسیساتی گچساران دوره آموزشی لوله کشی تاسیسات لوله های پلیمری توسط گروه صنایع گیتی پسند و به میزبانی مرکز فنی و حرفه ای گچساران برگزار شد. info@sgpco.com Sat, 29 Dec 2018 09:03:02 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/08/IMG09003307.jpg غرفه کیمیا جاوید در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان https://news.sgpco.com/content/image/9358/غرفه کیمیا جاوید در نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان، شرکت کیمیا جاوید سپاهان به عنوان نماینده گیتی پسند حضور یافته است. info@sgpco.com Sat, 29 Dec 2018 08:36:29 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/08/IMG08340807.jpg تثبیت صدرنشینی گیتی پسند در روز حمایت بی نظیر هواداران https://news.sgpco.com/content/news/9357/ تثبیت صدرنشینی گیتی پسند در روز حمایت بی نظیر هواداران تیم فوتسال گیتی پسند در روزی که حمایت بی نظیر هواداران(پرسنل گروه و تماشاگران) را به خود می دید، موفق به شکست تیم مس سونگون شد. info@sgpco.com Thu, 27 Dec 2018 09:39:57 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/06/IMG09390848.jpg آغاز به کار نمایشگاه کشاورزی، آبیاری، نهاده ها و تجهیزات کشاورزی اصفهان https://news.sgpco.com/content/news/9356/آغاز به کار نمایشگاه کشاورزی، آبیاری، نهاده ها و تجهیزات کشاورزی اصفهان هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، آبیاری و تجهیزات کشاورزی اصفهان با حضور شرکت کیمیا جاوید سپاهان آغاز شد. info@sgpco.com Thu, 27 Dec 2018 08:21:47 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/06/IMG08202497.jpg انتشار مجموعه اطلاعات محصولات گیتی پسند در بخش صنعت ساختمان و شهرسازی https://news.sgpco.com/content/news/9355/انتشار مجموعه اطلاعات محصولات گیتی پسند در بخش صنعت ساختمان و شهرسازی مجموعه اطلاعات(جنرال کاتالوگ)محصولات گروه صنایع گیتی پسند در بخش ساختمان و شهرسازی نسخه زمستان ۹۷ منتشر شد. info@sgpco.com Sun, 23 Dec 2018 16:34:57 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/02/IMG16332388.jpg دوره آموزشي اجرای لوله های تاسیساتی ویژه مجریان تاسیسات تنکابن https://news.sgpco.com/content/image/9354/دوره آموزشي اجرای لوله های تاسیساتی ویژه مجریان تاسیسات تنکابن info@sgpco.com Sun, 23 Dec 2018 16:06:47 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/10/02/IMG16042285.jpg میزبانی آذین لوله سپاهان از نشاط و هیجان مسابقات ورزشی https://news.sgpco.com/content/image/9353/ میزبانی آذین لوله سپاهان از نشاط و هیجان مسابقات ورزشی مسابقات ورزشی درون واحدی شرکت آذین لوله سپاهان با شور و نشاط فراوان در حال برگزاری است. info@sgpco.com Wed, 19 Dec 2018 17:41:46 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/28/IMG17394407.jpg مهر تایید مرکز تحقیقات ساختمان بر کیفیت گچ برگ باتیس https://news.sgpco.com/content/news/9352/مهر تایید مرکز تحقیقات ساختمان بر کیفیت گچ برگ باتیس گواهینامه فنی گچ برگ باتیس، از محصولات توليد شده در شرکت بهین سازان نو اندیش سپاهان، از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. info@sgpco.com Wed, 19 Dec 2018 08:02:05 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/03/24/IMG10151344.jpg پایان نمایشگاه چاپ و بسته بندی ایران https://news.sgpco.com/content/news/9351/پایان نمایشگاه چاپ و بسته بندی ایران بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ایران به پایان رسید. info@sgpco.com Mon, 17 Dec 2018 10:23:11 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/26/IMG10222021.jpg گزارش تصویری؛ غرفه کیمیا جاوید در نمایشگاه چاپ و بسته بندی از دریچه دوربین https://news.sgpco.com/content/image/9350/گزارش تصویری؛ غرفه کیمیا جاوید در نمایشگاه چاپ و بسته بندی از دریچه دوربین در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی ایران غرفه کیمیا جاوید سپاهان میزبان فعالان و متخصصان صنعت چاپ و بسته بندی بود. info@sgpco.com Mon, 17 Dec 2018 10:17:27 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/26/IMG10134332.jpg گزارش تصویری؛ تقدیر کیمیا جاوید از فعالان صنعت پلاستیک-۲ https://news.sgpco.com/content/image/9349/گزارش تصویری؛ تقدیر کیمیا جاوید از فعالان صنعت پلاستیک-۲ شرکت کیمیا جاوید سپاهان در مراسمی با شکوه از فعالان و پیشکسوتان صنعت پلاستیک تجلیل به عمل آورد. info@sgpco.com Sun, 16 Dec 2018 05:03:01 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/25/IMG05001782.JPG گزارش تصویری؛ تقدیر کیمیا جاوید از فعالان صنعت پلاستیک-۱ https://news.sgpco.com/content/image/9348/گزارش تصویری؛ تقدیر کیمیا جاوید از فعالان صنعت پلاستیک-۱ شرکت کیمیا جاوید سپاهان در مراسمی با شکوه از فعالان و پیشکسوتان صنعت پلاستیک تجلیل به عمل آورد. info@sgpco.com Sun, 16 Dec 2018 04:54:20 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/25/IMG04505152.JPG برگزاری آئین با شکوه تجلیل از فعالان صنعت پلاستیک https://news.sgpco.com/content/news/9347/برگزاری آئین با شکوه تجلیل از فعالان صنعت پلاستیک شرکت کیمیا جاوید سپاهان در مراسمی با شکوه از فعالان و پیشکسوتان صنعت پلاستیک تجلیل به عمل آورد. info@sgpco.com Sun, 16 Dec 2018 04:49:03 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/25/IMG04473391.JPG بازدید پدر پلیمر ایران در نخستین روز از نمایشگاه از غرفه کیمیا جاوید سپاهان https://news.sgpco.com/content/news/9346/بازدید پدر پلیمر ایران در نخستین روز از نمایشگاه از غرفه کیمیا جاوید سپاهان در نخستین روز از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ایران ، میهمانان ویژه ای از غرفه گیتی پسند بازدید کردند. info@sgpco.com Thu, 13 Dec 2018 19:39:14 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/22/IMG19372346.jpg گزارش تصویری؛ روز نخست غرفه کیمیا جاوید سپاهان در نمایشگاه چاپ و بسته بندی https://news.sgpco.com/content/image/9345/گزارش تصویری؛ روز نخست غرفه کیمیا جاوید سپاهان در نمایشگاه چاپ و بسته بندی در نخستین روز از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی ایران ، میهمانان ویژه ای از غرفه گیتی پسند بازدید کردند. info@sgpco.com Thu, 13 Dec 2018 19:35:21 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/22/IMG19300437.jpg گزارش تصویری؛ غرفه رسا خازن در روزهای سوم و چهارم نمایشگاه لوازم خانگی https://news.sgpco.com/content/image/9344/گزارش تصویری؛ غرفه رسا خازن در روزهای سوم و چهارم نمایشگاه لوازم خانگی هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران عصر روز یکشنبه خاتمه یافت. info@sgpco.com Mon, 26 Nov 2018 08:36:25 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/05/IMG08342711.jpg ۱۷ ربیع الاول، میلاد دو نور مقدس https://news.sgpco.com/content/news/9342/۱۷ ربیع الاول، میلاد دو نور مقدس هفدهمین روز از ربیع الاول سالروز میلاد دو نفر از برترین آدمیان روی زمین است. info@sgpco.com Sat, 24 Nov 2018 16:05:57 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/03/IMG16051837.jpg برگزاري دوره آموزشي گرمایش از کف ویژه کانون كارشناسان رسمی دادگستری مازندران https://news.sgpco.com/content/news/9341/برگزاري دوره آموزشي گرمایش از کف ویژه کانون كارشناسان رسمی دادگستری مازندران دوره آموزشي اجرای سیستم گرمایش از کف ویژه کانون كارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران برگزار شد. info@sgpco.com Sat, 24 Nov 2018 14:58:54 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/03/IMG14573709.jpg تصفیه حساب ۲ هزار نفر از سرمایه گذاران مردمی گیتی پسند در سال جاری https://news.sgpco.com/content/news/9338/تصفیه حساب ۲ هزار نفر از سرمایه گذاران مردمی گیتی پسند در سال جاری معاون مالی و پشتیبانی گروه صنایع گیتی پسند از تصفیه ۱۲۲ میلیارد تومانی مطالبات مردمی از ابتدای سال جاری تا به امروز خبر داد. info@sgpco.com Sat, 24 Nov 2018 09:30:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/03/IMG09294417.jpg گزارش تصویری؛ غرفه رسا خازن در هجدهمین نمایشگاه لوازم خانگی https://news.sgpco.com/content/image/9340/گزارش تصویری؛ غرفه رسا خازن در هجدهمین نمایشگاه لوازم خانگی شرکت فراز گستر پویا ( از زیر مجموعه های گروه صنایع گیتی پسند) در هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران حضور یافته است. info@sgpco.com Sat, 24 Nov 2018 09:27:34 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/03/IMG09244711.jpg رسا خازن میزبان تولیدکنندگان لوازم خانگی شد https://news.sgpco.com/content/news/9339/رسا خازن میزبان تولیدکنندگان لوازم خانگی شد شرکت فراز گستر پویا ( از زیر مجموعه های گروه صنایع گیتی پسند) در هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران حضور یافته است. info@sgpco.com Sat, 24 Nov 2018 09:13:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/03/IMG09213445.jpg گچسارانی ها دعوت گیتی پسند را با حضور پرشور اجابت کردند https://news.sgpco.com/content/news/9337/گچسارانی ها دعوت گیتی پسند را با حضور پرشور اجابت کردند کنگره علمی تخصصی و کاربردی فروشندگان و مجریان لوله و تاسیسات استان کهگیلویه و بویر احمد در شهر گچساران برگزار شد. info@sgpco.com Thu, 22 Nov 2018 01:06:06 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/01/IMG01044980.jpeg گزارش تصویری؛ کنگره مجریان تاسیساتی گچساران(۲) https://news.sgpco.com/content/image/9336/گزارش تصویری؛ کنگره مجریان تاسیساتی گچساران(۲) کنگره علمی تخصصی و کاربردی فروشندگان و مجریان لوله و تاسیسات استان کهگیلویه و بویر احمد در شهر گچساران برگزار شد. info@sgpco.com Thu, 22 Nov 2018 00:56:05 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/01/IMG00514784.jpeg گزارش تصویری؛ کنگره مجریان تاسیساتی گچساران(۱) https://news.sgpco.com/content/image/9335/گزارش تصویری؛ کنگره مجریان تاسیساتی گچساران(۱) کنگره علمی تخصصی و کاربردی فروشندگان و مجریان لوله و تاسیسات استان کهگیلویه و بویر احمد در شهر گچساران برگزار شد. info@sgpco.com Thu, 22 Nov 2018 00:50:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/09/01/IMG00452371.jpeg گزارش تصویری؛ مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان گروه https://news.sgpco.com/content/image/9334/گزارش تصویری؛ مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان گروه در مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال کارکنان گروه مدال ها و کاپ های قهرمانی به تیم ها و نفرات برتر اهدا شد. info@sgpco.com Tue, 20 Nov 2018 08:48:15 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/08/29/IMG08455087.JPG گزارش تصویری؛ قهرمانی سپهرفوم در ضربات پنالتی https://news.sgpco.com/content/image/9333/گزارش تصویری؛ قهرمانی سپهرفوم در ضربات پنالتی تیم فوتسال سپهرفوم در یک بازی دیدنی و کاملا دراماتیک موفق به دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات فوتسال کارکنان گروه شد. info@sgpco.com Tue, 20 Nov 2018 08:44:00 ]]> https://media.sgpco.com/note/1397/08/29/IMG08405374.JPG