انتصابات جدید گروه صنایع گیتی پسند

کد مطلب: 3723  |  تاريخ: یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵  |  ساعت: ۱۳:۵۲


در جلسه امروز هیئت مدیره گروه تصمیم گیری شد/

انتصابات جدید گروه صنایع گیتی پسند

هیئت مدیره گروه صنایع گیتی پسند در جلسه امروز خود، معاونان ، مشاوران و سرپرستان جدید بخش های مختلف این گروه صنعتی را منصوب کرد.

به گزارش خانه خبر گیتی پسند، پیرو جلسه هیئت مدیره این گروه صنعتی در 11 دی ماه 95، طی احکام جداگانه ای از سوی ناصر جنتی مدیرعامل گروه؛

آقایان:

۱- مصطفی وعیدی به عنوان مشاور عالی مدیرعامل گروه منصوب شد.

۲- علی جمشیدی به سمت معاونت مالی و پشتیبانی گروه منصوب شد.

۳- جواد تاجمیر ریاحی در سمت معاونت اداری و منابع انسانی گروه ابقا شد.

۴- حسین صالحی در سمت مدیریت سرمایه گذاری و توسعه گروه منصوب شد.

۵- علیرضا برکتین به سمت مشاور مدیرعامل در امور برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه منصوب شد.

۶- علیرضا احمدی در سمت رییس بازرسی گروه ابقا شد.

۷- احمد جنتی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بازرگانی خارجی گروه منصوب شد.

۸- امیر حسین جنتی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بازرگانی داخلی گروه منصوب شد.

۹- بهرام احمدنیا در سمت سرپرست معاونت بهره برداری و تولید گروه منصوب شد.

۱۰- بابک حیدری در سمت مشاور مدیرعامل در امور فنی و بهره برداری منصوب شد.

۱۱- علیرضا جنتی به سمت مشاور مدیرعامل در امور دفاتر و نمایندگی های داخل کشور گروه منصوب شد.

۱۲- عباس وعیدی به سمت نماینده مدیرعامل در کمیته جبران گروه منصوب شد.

۱۳- علیرضا ابراهیمی در سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات گروه منصوب شد.

۱۴- محمد گیوی در سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل گروه منصوب شد.

۱۵- مهدی وعیدی به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه بازاریابی و فروش گروه منصوب شد.

۱۶- رسول مقبل در سمت رییس دفتر مدیرعامل گروه ابقاء گردید.

۱۷- علی سیدطراح در سمت سرپرست حوزه پیگیری و ارتباط با سازمان ها و ارگان های دولتی گروه منصوب شد.


https://news.sgpco.com/content/news/3723/انتصابات جدید گروه صنایع گیتی پسند

چاپ خبر