خانه خبر گیتی پسند
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ - ۱۵:۲۶
نسیم گیتی

توانمندسازی کارکنان در نسیم گیتی

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع "توانمندسازی کارکنان"منتشر شد.

شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ - ۱۴:۵۴
نسیم گیتی

مشتری مداری در نسیم گیتی

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع "مشتری مداری"منتشر شد.

شنبه ۴ دی ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۴ - ۱۵:۵۹
نسیم گیتی

احترام به بزرگترها در نسیم گیتی

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع " احترام به بزرگترها "منتشر شد.

شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۹/۲۷ - ۱۴:۲۳
نسیم گیتی

روز حمل ونقل در نسیم گیتی

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع "روز حمل و نقل"منتشر شد.

کلیه حقوق خانه خبر گروه صنایع خانه خبر گیتی پسند محفوظ بوده و انتشار هرگونه مطلب با ذکر منبع مجاز می باشد هایپرمدیا