خانه خبر گیتی پسند
شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۶:۰۵
نسیم 
گیتی

بازنشستگی در نسیم گیتی

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع "بازنشستگی"منتشر شد.

شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۸/۲۸ - ۱۷:۳۳
نسیم 
گیتی

هفدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان در نسیم گیتی

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع "هفدهمین نمایشگاه سنگ اصفهان"منتشر شد.

شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۸/۲۱ - ۱۶:۵۳
نسیم 
گیتی

دستاوردهای جدید گیتی پسند

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع " دستاوردهای جدید گیتی پسند"منتشر شد.

شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۴۰۱/۸/۱۴ - ۱۶:۲۶
نسیم 
گیتی

الگوی شما در زندگی کیه؟

شماره جدید نسیم گیتی با موضوع " الگوی شما در زندگی کیه؟ "منتشر شد.

کلیه حقوق خانه خبر گروه صنایع خانه خبر گیتی پسند محفوظ بوده و انتشار هرگونه مطلب با ذکر منبع مجاز می باشد هایپرمدیا