خانه خبر گیتی پسند - گزارش تصویری؛ روز دوم نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات ایران

گزارش تصویری؛ روز دوم نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات ایران

روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷ روز دوم نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران ۹۷

در روز دوم هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات ایران معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی و دبیر انجمن تاسیسات ایران از غرفه گیتی پسند بازدید به عمل آوردند.

به گزارش خانه خبر گیتی پسند، روز دوم هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ایران برای دو غرفه گیتی پسند نیز روز شلوغی بود.

ارسال نظر
نام
پست الکترونیک
متن
captcha
ارسال
کلیه حقوق خانه خبر گروه صنایع خانه خبر گیتی پسند محفوظ بوده و انتشار هرگونه مطلب با ذکر منبع مجاز می باشد هایپرمدیا